Biokiertotalouden Tulevaisuustalo on tieteen, taiteen ja oppimisen ympäristö. Tavoitteena tulevaisuustalolla on tarjota elämyksiä ja oivaltamista niin kansalaisille kuin teollisuuden asiakkaille ja sidosryhmille. Tulevaisuustalon on tarkoitus tarjota bio- ja kiertotalouspohjaisia elämyksiä virtuaalisesti ja fyysisesti näyttelyiden muodossa. Samalla tulevaisuustalo toimisi yritysten työskentely- ja seminaaritilana sekä oppimis- ja demonstraatioalustana.

Hanke linkittyy Plänet B – hankkeessa kehitettyihin konsepteihin Äänekosken alueen ja Keski-Suomen vetovoiman, kilpailukyvyn, näkyvyyden ja toipumisen edistämiseksi. Koordinointihankkeessa visualisoitiin Biokiertotalouden tulevaisuustalo –konsepti, jotta sitä voidaan esitellä mahdollisille yhteistyökumppaneille toimijoiden mukaan saamiseksi ja tulevaisuustalon toimintojen kartoittamiseksi.

Hankkeessa tehtiin ostopalveluna tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros, tuotettiin markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillinen virtuaalinen ympäristö. Hankkeessa haettiin markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön sekä järjestettiin työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi. Samalla työpajoissa tarkennettiin kokonaiskuvaa tulevaisuustalon toiminnoista. Hankkeeseen sisältyi myös benchmarking-vierailut Oodiin, Green Interior Hubiin, Heurekaan sekä Lustoon ja XAMKin Savonlinnan kampuksen Kuitulaboratorioon sekä massiivipuu ja hybridirakentamisen rakenteilla olevaan laboratorioon.

Hanke toteutettiin kilpailutuksen kautta ostopalveluina UKI Arkkitehdeillä ja Weladolla. Oheisesta videosta ja esittelymateriaalista pääset tutustumaan paremmin Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutustu videoon tästä »


Biokiertotalouden Tulevaisuustalo on tieteen, taiteen ja oppimisen ympäristö. Tavoitteena tulevaisuustalolla on tarjota elämyksiä ja oivaltamista niin kansalaisille kuin teollisuuden asiakkaille ja sidosryhmille. Tulevaisuustalon on tarkoitus tarjota bio- ja kiertotalouspohjaisia elämyksiä virtuaalisesti ja fyysisesti näyttelyiden muodossa. Samalla tulevaisuustalo toimisi yritysten työskentely- ja seminaaritilana sekä oppimis- ja demonstraatioalustana.

Hanke linkittyy Plänet B – hankkeessa kehitettyihin konsepteihin Äänekosken alueen ja Keski-Suomen vetovoiman, kilpailukyvyn, näkyvyyden ja toipumisen edistämiseksi. Koordinointihankkeessa visualisoitiin Biokiertotalouden tulevaisuustalo –konsepti, jotta sitä voidaan esitellä mahdollisille yhteistyökumppaneille toimijoiden mukaan saamiseksi ja tulevaisuustalon toimintojen kartoittamiseksi.

Hankkeessa tehtiin ostopalveluna tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros, tuotettiin markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillinen virtuaalinen ympäristö. Hankkeessa haettiin markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön sekä järjestettiin työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi. Samalla työpajoissa tarkennettiin kokonaiskuvaa tulevaisuustalon toiminnoista. Hankkeeseen sisältyi myös benchmarking-vierailut Oodiin, Green Interior Hubiin, Heurekaan sekä Lustoon ja XAMKin Savonlinnan kampuksen Kuitulaboratorioon sekä massiivipuu ja hybridirakentamisen rakenteilla olevaan laboratorioon.

Hanke toteutettiin kilpailutuksen kautta ostopalveluina UKI Arkkitehdeillä ja Weladolla. Oheisesta videosta ja esittelymateriaalista pääset tutustumaan paremmin Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutustu videoon tästä »