Biokiertotalouden Tulevaisuustalo on tieteen, taiteen ja oppimisen ympäristö. Tavoitteena tulevaisuustalolla on tarjota elämyksiä ja oivaltamista niin kansalaisille kuin teollisuuden asiakkaille ja sidosryhmille. Tulevaisuustalon on tarkoitus tarjota bio- ja kiertotalouspohjaisia elämyksiä virtuaalisesti ja fyysisesti näyttelyiden muodossa. Samalla tulevaisuustalo toimisi yritysten työskentely- ja seminaaritilana sekä oppimis- ja demonstraatioalustana.

Hanke linkittyy Plänet B – hankkeessa kehitettyihin konsepteihin Äänekosken alueen ja Keski-Suomen vetovoiman, kilpailukyvyn, näkyvyyden ja toipumisen edistämiseksi. Koordinointihankkeessa visualisoitiin Biokiertotalouden tulevaisuustalo –konsepti, jotta sitä voidaan esitellä mahdollisille yhteistyökumppaneille toimijoiden mukaan saamiseksi ja tulevaisuustalon toimintojen kartoittamiseksi.

Hankkeessa tehtiin ostopalveluna tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros, tuotettiin markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillinen virtuaalinen ympäristö. Hankkeessa haettiin markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön sekä järjestettiin työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi. Samalla työpajoissa tarkennettiin kokonaiskuvaa tulevaisuustalon toiminnoista. Hankkeeseen sisältyi myös benchmarking-vierailut Oodiin, Green Interior Hubiin, Heurekaan sekä Lustoon ja XAMKin Savonlinnan kampuksen Kuitulaboratorioon sekä massiivipuu ja hybridirakentamisen rakenteilla olevaan laboratorioon.

Hanke toteutettiin kilpailutuksen kautta ostopalveluina UKI Arkkitehdeillä ja Weladolla. Oheisesta videosta ja esittelymateriaalista pääset tutustumaan paremmin Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutustu videoon tästä »


Biokiertotalouden Tulevaisuustalo on tieteen, taiteen ja oppimisen ympäristö. Tavoitteena tulevaisuustalolla on tarjota elämyksiä ja oivaltamista niin kansalaisille kuin teollisuuden asiakkaille ja sidosryhmille. Tulevaisuustalon on tarkoitus tarjota bio- ja kiertotalouspohjaisia elämyksiä virtuaalisesti ja fyysisesti näyttelyiden muodossa. Samalla tulevaisuustalo toimisi yritysten työskentely- ja seminaaritilana sekä oppimis- ja demonstraatioalustana.

Hanke linkittyy Plänet B – hankkeessa kehitettyihin konsepteihin Äänekosken alueen ja Keski-Suomen vetovoiman, kilpailukyvyn, näkyvyyden ja toipumisen edistämiseksi. Koordinointihankkeessa visualisoitiin Biokiertotalouden tulevaisuustalo –konsepti, jotta sitä voidaan esitellä mahdollisille yhteistyökumppaneille toimijoiden mukaan saamiseksi ja tulevaisuustalon toimintojen kartoittamiseksi.

Hankkeessa tehtiin ostopalveluna tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros, tuotettiin markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillinen virtuaalinen ympäristö. Hankkeessa haettiin markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön sekä järjestettiin työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi. Samalla työpajoissa tarkennettiin kokonaiskuvaa tulevaisuustalon toiminnoista. Hankkeeseen sisältyi myös benchmarking-vierailut Oodiin, Green Interior Hubiin, Heurekaan sekä Lustoon ja XAMKin Savonlinnan kampuksen Kuitulaboratorioon sekä massiivipuu ja hybridirakentamisen rakenteilla olevaan laboratorioon.

Hanke toteutettiin kilpailutuksen kautta ostopalveluina UKI Arkkitehdeillä ja Weladolla. Oheisesta videosta ja esittelymateriaalista pääset tutustumaan paremmin Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutustu videoon tästä »


Äänekosken päättäjille tarjotaan ajankohtaista koulutusta metsästä ja sen mahdollisuuksista

Äänekosken kaupungin valtuutetuille järjestetään kolmiosainen koulutus metsäbiotaloudesta. Kuntapäättäjien Metsäakatemia -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään etänä tulevana torstaina 18.11.2021 aiheella Metsien merkitys hyvinvoinnille.
Reilun kahden viikon päästä 2.12.2021 on kokonaisuuden päätapahtuma Äänekosken kaupungintalolla teemalla Uudet puupohjaiset ratkaisut ja puurakentamisen mahdollisuudet. Samassa yhteydessä vietetään Uusi puu -näyttelyn avajaisia. Uusi puu -näyttelyyn on kaupunkilaisten ja esimerkiksi oppilaitosten väen myöhemmin mahdollista tutustua. Viimeinen koulutuspäivä on ensi vuoden puolella.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota Äänekosken päättäjille monipuolinen tietopaketti metsien roolista ja potentiaalista kestävän biotalouden rakentamisessa, sekä tukea verkostoitumista ja vahvistaa dialogia metsien kestävästä käytöstä kunnissa. Kuntapäättäjien Metsäakatemia -koulutuksen järjestää Suomen Metsäyhdistys ja Uusi puu -hanke.

Metsät ovat kunnille arvokasta omaisuutta, koska ne tarjoavat ratkaisuja monista näkökulmista: metsät hillitsevät ilmastonmuutosta, ylläpitävät monimuotoisuutta, elvyttävät ja liikuttavat ihmisiä päivittäin ja tuottavat monipuolista hyvinvointia ja palveluja, työtä ja tuloja. Siirtyminen fossiilitaloudesta biopohjaiseen talouteen edellyttää rohkeutta, monialaista yhteistyötä ja koko yhteiskunnan hyväksyntää. Metsien ja puun kestävä ja älykäs käyttö tarjoaa mahdollisuuksia innovoida ja rakentaa biotalouteen perustuvaa hyvinvointia kunnissa.

Lisätietoja:

Elinvoimajohtaja/toimitusjohtaja Sari Åkerlund, 020 632 2860, sari.akerlund@aanekoski.fi, Äänekosken kaupunki/Äänekosken Kehitys Oy


 

Äänekosken päättäjille tarjotaan ajankohtaista koulutusta metsästä ja sen mahdollisuuksista

Äänekosken kaupungin valtuutetuille järjestetään kolmiosainen koulutus metsäbiotaloudesta. Kuntapäättäjien Metsäakatemia -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään etänä tulevana torstaina 18.11.2021 aiheella Metsien merkitys hyvinvoinnille.
Reilun kahden viikon päästä 2.12.2021 on kokonaisuuden päätapahtuma Äänekosken kaupungintalolla teemalla Uudet puupohjaiset ratkaisut ja puurakentamisen mahdollisuudet. Samassa yhteydessä vietetään Uusi puu -näyttelyn avajaisia. Uusi puu -näyttelyyn on kaupunkilaisten ja esimerkiksi oppilaitosten väen myöhemmin mahdollista tutustua. Viimeinen koulutuspäivä on ensi vuoden puolella.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota Äänekosken päättäjille monipuolinen tietopaketti metsien roolista ja potentiaalista kestävän biotalouden rakentamisessa, sekä tukea verkostoitumista ja vahvistaa dialogia metsien kestävästä käytöstä kunnissa. Kuntapäättäjien Metsäakatemia -koulutuksen järjestää Suomen Metsäyhdistys ja Uusi puu -hanke.

Metsät ovat kunnille arvokasta omaisuutta, koska ne tarjoavat ratkaisuja monista näkökulmista: metsät hillitsevät ilmastonmuutosta, ylläpitävät monimuotoisuutta, elvyttävät ja liikuttavat ihmisiä päivittäin ja tuottavat monipuolista hyvinvointia ja palveluja, työtä ja tuloja. Siirtyminen fossiilitaloudesta biopohjaiseen talouteen edellyttää rohkeutta, monialaista yhteistyötä ja koko yhteiskunnan hyväksyntää. Metsien ja puun kestävä ja älykäs käyttö tarjoaa mahdollisuuksia innovoida ja rakentaa biotalouteen perustuvaa hyvinvointia kunnissa.

Lisätietoja:

Elinvoimajohtaja/toimitusjohtaja Sari Åkerlund, 020 632 2860, sari.akerlund@aanekoski.fi, Äänekosken kaupunki/Äänekosken Kehitys Oy


 

Keski-Suomen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä eri toimialoilla.

  • Kirsi Niskanen, projektipäällikkö, puh. 044 577 6390, kirsi.niskanen@witas.fi
  • Kirsti Kaakkurivaara, projektikoordinaattori, puh. 0400 770 706, kirsti.kaakkurivaara@witas.fi
  • Ulla Aaltonen,  puh. 040 596 4530
    hello@aanehub.fi, www.aanehub.fi

Lue lisää »


 

Keski-Suomen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä eri toimialoilla.

  • Kirsi Niskanen, projektipäällikkö, puh. 044 577 6390, kirsi.niskanen@witas.fi
  • Kirsti Kaakkurivaara, projektikoordinaattori, puh. 0400 770 706, kirsti.kaakkurivaara@witas.fi
  • Ulla Aaltonen,  puh. 040 596 4530
    hello@aanehub.fi, www.aanehub.fi

Lue lisää »