BIOKIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSTALON KOORDINAATIOHANKE

 • Toteutusaika: 08/2020 – 03/2022
 • Rahoitus: 50 % tuki Keski-Suomen Liiton Kehittämisrahastosta

Teollisuus-/biokiertotalousmatkailu on lisääntynyt merkittävästi alueella ennen koronaa ja Pro Nemuksessa on käynyt runsaasti vieraita eri tahoilta.  Matkailun ja osaamisen edistämiseksi tarvitaan Biokiertotalouden tulevaisuustalo, joka toimii demotalona uusille bio- ja kiertotalouden ratkaisuille, sisältäen showroomin erilaisille näyttelyille (Heurekan vaihtuva mininäyttely, Uusi Puu-näyttely, yritysten tuotteita, luonto ja teollisuuselämyksiä virtuaalisesti yms.) sekä kokeellisen oppimisympäristön. Tulevaisuustalo olisi yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä omalla panoksellaan. Äänekoski haluaa edistää biotaloussateenvarjon alla myös matkailua, jolloin Tulevaisuustalo toimisi veturina oppimis-, teollisuus- ja luontomatkailuun liittyen.

Äänekosken biokiertotalouden ekosysteemin pitkänaikavälin tavoitteena on tuoda uusia työpaikkoja alueelle, tukea hiilineutraalia toimintaa sivuvirtoja hyödyntämällä ja yritysten sijoittumisen optimoinnilla. Biokiertotalouden tulevaisuusdemotalon suunnittelu lisää Keski-Suomen ja Äänekosken näkyvyyttä valtakunnallisesti positiivisissa uutisissa ja tukee edelläkävijänä toimimisen mielikuvaa ja lisää alueen vetovoimaa. Useita eri toimijoita verkostoiva uusi biokiertotalousosaamisen esilletuomiseen keskittyvä tila mahdollistaa myös uusia avauksia liiketoimintaan ja tutkimukseen. Hankkeella edistetään Keski-Suomen ja Äänekosken kilpailukykyä, koska alueen edelläkävijyys korostuu metsäpohjaisessa biotaloudessa monimuotoisen luontoympäristön hyödyntämisenä, uusiutuvien energiaratkaisuiden lisääntymisenä, lisäarvoa tuottavien uusien tuotteiden valmistamisena, investoinneissa ja uusien toimintojen teknis-taloudellisissa ratkaisuissa, osaamisena puhtaamman teknologian kehittäjänä ja hyödyntäjänä sekä osaamisen viejänä kansainvälisesti.

 1. Tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros ostopalveluna
 2. Tuottaa viitesuunnitelman avulla markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillisen virtuaalisen ympäristön luominen metsäteemaan ostopalveluna
 3. Hakea markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön eri toimialoilta sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioista
 4. Järjestää työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi ja sitouttamiseksi tulevaan Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon. Työpajojen kautta luodaan kokonaiskuva Tulevaisuustalon tulevista toiminnoista sekä rakennetaan yhteisöllisyyttä.
 5. Benchmarking vierailut vastaaviin kohteisiin
 6. Päättää ja selvittää jatkotoimenpiteet toteutuksen suhteen


BIOKIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSTALON KOORDINAATIOHANKE

 • Toteutusaika: 08/2020 – 03/2022
 • Rahoitus: 50 % tuki Keski-Suomen Liiton Kehittämisrahastosta

Teollisuus-/biokiertotalousmatkailu on lisääntynyt merkittävästi alueella ennen koronaa ja Pro Nemuksessa on käynyt runsaasti vieraita eri tahoilta.  Matkailun ja osaamisen edistämiseksi tarvitaan Biokiertotalouden tulevaisuustalo, joka toimii demotalona uusille bio- ja kiertotalouden ratkaisuille, sisältäen showroomin erilaisille näyttelyille (Heurekan vaihtuva mininäyttely, Uusi Puu-näyttely, yritysten tuotteita, luonto ja teollisuuselämyksiä virtuaalisesti yms.) sekä kokeellisen oppimisympäristön. Tulevaisuustalo olisi yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä omalla panoksellaan. Äänekoski haluaa edistää biotaloussateenvarjon alla myös matkailua, jolloin Tulevaisuustalo toimisi veturina oppimis-, teollisuus- ja luontomatkailuun liittyen.

Äänekosken biokiertotalouden ekosysteemin pitkänaikavälin tavoitteena on tuoda uusia työpaikkoja alueelle, tukea hiilineutraalia toimintaa sivuvirtoja hyödyntämällä ja yritysten sijoittumisen optimoinnilla. Biokiertotalouden tulevaisuusdemotalon suunnittelu lisää Keski-Suomen ja Äänekosken näkyvyyttä valtakunnallisesti positiivisissa uutisissa ja tukee edelläkävijänä toimimisen mielikuvaa ja lisää alueen vetovoimaa. Useita eri toimijoita verkostoiva uusi biokiertotalousosaamisen esilletuomiseen keskittyvä tila mahdollistaa myös uusia avauksia liiketoimintaan ja tutkimukseen. Hankkeella edistetään Keski-Suomen ja Äänekosken kilpailukykyä, koska alueen edelläkävijyys korostuu metsäpohjaisessa biotaloudessa monimuotoisen luontoympäristön hyödyntämisenä, uusiutuvien energiaratkaisuiden lisääntymisenä, lisäarvoa tuottavien uusien tuotteiden valmistamisena, investoinneissa ja uusien toimintojen teknis-taloudellisissa ratkaisuissa, osaamisena puhtaamman teknologian kehittäjänä ja hyödyntäjänä sekä osaamisen viejänä kansainvälisesti.

 1. Tulevaisuustalon toiminnallisuuksien kartoitus ja viitesuunnitelmapiirros ostopalveluna
 2. Tuottaa viitesuunnitelman avulla markkinointimateriaali ja virtuaalinen malli sekä moniaistillisen virtuaalisen ympäristön luominen metsäteemaan ostopalveluna
 3. Hakea markkinointimateriaalia hyödyntäen kumppaneita kiinteistöön eri toimialoilta sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioista
 4. Järjestää työpajoja toimijoiden kartoittamiseksi ja sitouttamiseksi tulevaan Biokiertotalouden Tulevaisuustaloon. Työpajojen kautta luodaan kokonaiskuva Tulevaisuustalon tulevista toiminnoista sekä rakennetaan yhteisöllisyyttä.
 5. Benchmarking vierailut vastaaviin kohteisiin
 6. Päättää ja selvittää jatkotoimenpiteet toteutuksen suhteen