Biotalouden patenttimaisemat

Äänekosken Kehitys Oy on mukana Biotalouden patenttimaisemat hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Keulinkin kanssa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy.

Biotalouden patenttimaisemat -hanke aktivoi yrityksiä innovaatiotoimintaan ja yhteistyöhön biotalouden toimialalla sekä hankkii kokemusta patentointimaisemakartoitusten tuottaman tiedon hyödynnettävyydestä ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vastaanotosta ja kiinnostuksesta tällaiselle palvelulle.

Nopeasti kehittyvällä biotalouden alalla tutkitaan ja kehitetään paljon uusia ratkaisuja sekä keksintöjä. Suojaustilanteen varhaisella selvittämisellä voidaan välttää turhaa työtä. Patenttiprofilointi tai -maisemointi on hyvä ennakointityökalu. Sillä saadaan selvitettyä toimialan patentointiaktiivisuus sekä maantieteellinen kattavuus.

Hankkeessa tunnistetaan kymmenen biotalouteen liittyvää keskisuomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää aihealuetta, joissa on potentiaalia keksintötoimintaan ja tehdään niistä patentointimaisemakartoitukset. Tulokset viestiään Keski-Suomen elinkeinoelämälle ja kehittäjätahoille. Viittä aihealuetta jatkotyöstetään työpajoissa.

Toteutusaika

1.2.2021 – 31.12.2021

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja Äänekosken Kehitys Oy

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskus ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteestä Tuki pilottihankkeisiin ja tuki uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen (koodi 16.2) rahoittama.

 

 

Biotalouden patenttimaisemat

Äänekosken Kehitys Oy on mukana Biotalouden patenttimaisemat hankkeessa osatoteuttajana yhdessä Keulinkin kanssa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy.

Biotalouden patenttimaisemat -hanke aktivoi yrityksiä innovaatiotoimintaan ja yhteistyöhön biotalouden toimialalla sekä hankkii kokemusta patentointimaisemakartoitusten tuottaman tiedon hyödynnettävyydestä ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vastaanotosta ja kiinnostuksesta tällaiselle palvelulle.

Nopeasti kehittyvällä biotalouden alalla tutkitaan ja kehitetään paljon uusia ratkaisuja sekä keksintöjä. Suojaustilanteen varhaisella selvittämisellä voidaan välttää turhaa työtä. Patenttiprofilointi tai -maisemointi on hyvä ennakointityökalu. Sillä saadaan selvitettyä toimialan patentointiaktiivisuus sekä maantieteellinen kattavuus.

Hankkeessa tunnistetaan kymmenen biotalouteen liittyvää keskisuomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää aihealuetta, joissa on potentiaalia keksintötoimintaan ja tehdään niistä patentointimaisemakartoitukset. Tulokset viestiään Keski-Suomen elinkeinoelämälle ja kehittäjätahoille. Viittä aihealuetta jatkotyöstetään työpajoissa.

Toteutusaika

1.2.2021 – 31.12.2021

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja Äänekosken Kehitys Oy

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskus ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteestä Tuki pilottihankkeisiin ja tuki uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen (koodi 16.2) rahoittama.