KEHITTÄMINEN

Alue- ja elinkeinoelämän kehittäminen varmistaa Äänekosken kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan julkisten yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta.

Äänekoski on osa Jyväskylän kaupunkiseutua, jolla on tärkeä rooli maakunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Äänekosken vahvana veturina toimii biokiertotalous, jonka vaikutukset ovat tulevaisuudessa nähtävillä miltei joka toimialalla.

Kehittämisen tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys sekä myönteinen alueellinen kehitys.

Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, Keski-Suomen Liiton, kuntien, muiden kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Alue- ja elinkeinokehittämissuunnitelmat ja -toimet on kirjattu Äänekosken Kehitys Oy:n ja Äänekosken kaupungin strategiaan, joita Äänekosken Kehitys Oy toteuttaa erilaisin hankkein.

KEHITTÄMINEN

Alue- ja elinkeinoelämän kehittäminen varmistaa Äänekosken kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan julkisten yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta.

Äänekoski on osa Jyväskylän kaupunkiseutua, jolla on tärkeä rooli maakunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Äänekosken vahvana veturina toimii biokiertotalous, jonka vaikutukset ovat tulevaisuudessa nähtävillä miltei joka toimialalla.

Kehittämisen tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys sekä myönteinen alueellinen kehitys.

Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, Keski-Suomen Liiton, kuntien, muiden kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Alue- ja elinkeinokehittämissuunnitelmat ja -toimet on kirjattu Äänekosken Kehitys Oy:n ja Äänekosken kaupungin strategiaan, joita Äänekosken Kehitys Oy toteuttaa erilaisin hankkein.